دانلود فایل


پاورپوینت جامع و کامل درباره کلیات فلسفه رشته علوم تربیتی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت جامع و کامل درباره کلیات فلسفه رشته علوم

دانلود فایل پاورپوینت جامع و کامل درباره کلیات فلسفه رشته علوم تربیتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 270 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کلیات فلسفه
رشته علوم تربیتی

فصل اول:
اهداف کلی

دراين فصل از ريشه واژة فلسفه وفيلسوف،از نخستين كسي كه واژه فيلسوف را بكار برده است و سرانجام ازرواج دواصطلاح فلسفه و فيلسوف درميان متفكران سخن درميان مي آيد.

فلسفه وفيلسوف


واژه فلسفه(philosopy) :
واژه فلسفه ،معرب (عربي شده) كلمه يوناني فيلسوفيا(Philosophid) وبه معني "دوست داشتن حكمت و خرد" است .
واژه فيلسوف (Philosopher) :واژه فيلسوف نيز –همانند فلسفه- ريشه اي يوناني دارد وآن واژة "فيلوسوفوس(Philosophos)" است و به معني " دوستدار حكمت وخرد ".

كاربرد واژه فيلسوف( 1)

: درباب اين كه واژه "فيلسوف " را نخست بار از سوي چه كسي به كار برده شده ،سه نظريه مشهور است :
الف) از سوي فيثاغورس: قول مشهور آن است نخستين بار فيثاغورس برآن بود كه صفت حكمت ويژه خداست وتنها خدايان را مي توان حكيم ناميد. براين بنياد فيثاغورس خود را دوستدار حكمت ودانش خواند و واژه فيلسوف را درمورد دانشمنداني كه هم خود را صرف بررسي اشياء مي كردند ودرراه شناخت حقيقت اشياء مي كوشيدند، به كار برد.

کاربرد واژه فلسفه برای نخستین بار(2)

ب) از سوي هرودوت: به نظر برخي از محققان واژه، فيلسوف را نخست بار، هرودوت(Horodotus) مورخ يونان درسده پنجم پيش از ميلاد ،به كار برده است ، هرودوت دركتاب تاريخ خود نقل مي كند كه : كرسيوس(Croesus) ،پادشاه ليديا درسده ششم پيش ازميلاد ، به سولون(Solon) قانونگذار ويكي ازحكماي هفتگانه يونان ،گفته است : شنيده ام كه فيلسوف وار در شهرها به جستجو پرداخته اي وهدف تو ازاين كار، ديدار ازآن شهرها وآموختن دانشهاي مردم آن دياران بوده است .

کار برد واژه فلسفه نخستین بار(3)

ج) از سوي سقراط

رواج اصطلاح فلسفه :

ارسطو(Aristole) شاگرد افلاطون وحكيم بزرگ سده چهارم پيش از ميلاد ،وقتي مي خواست دانشي را كه بعدها فلسفه خوانده شد، تعريف كند ،چنين گفت: بايد دانش يافت كه درباب نخستين اصل ها واولين علتها، بحث وگفتگو كند . باري اصطلاح فلسفه، بعدها، درعالم اسلام ودرعصر جديد اروپا رواج يافت .فهرست مطالب و اسلایدها: اهداف کلی
فلسفله و فیلسوف
کاربرد واژه فیلسوف
کاربرد واژه فلسفه برای نخستین بار
رواج اصطلاح فلسفه
رواج فلسفه در عالم اسلام
رواج فلسفه در جهان غرب
تعریف فلسفه از سوی دکارت
تعریف چیست؟
تعریف فلسفه در نگاه راسل
تعریف کلی فلسفه
ویژگی های شناخت علمی
جهان بینی یا فلسفه هر شخص
معانی عام و خاص فلسفه
بينش ژرف درمسائل فلسفي دو ويژگي دارد
آغاز فلسفه و آغازگر آن
سهم متفكران مشرق زمين درظهور فلسفه يونان
زادگاه اصلي فلسفه: شهرميلتوس يا ملطيه
فلسفه در آغاز ظهور
بسط فلسفه از زمان ارسطو
فلسفه پس از رنسانس
فلسفه در روزگار معاصر
موضوع و مسائل فلسفی
موضوع فلسفه در نظر کانت
نگاه اگزيستانسياليست ها در باره وظیفه فلسفه
اثبات گرایان منطقی
عقیده گروهی از فلاسفه درباره رسالت فلسفه
مسائل فلسفه
خلاصه ترین مسائل فلسفه
رابطه فلسفه ومابعدالطبيعه
مراد از ما بعد الطبیعه چیست
فلسفه علوم (فلسفه كاربردي )
مهمترين فلسفه هاي كاربردي
روش های بررسی در فلسفه دین
مهم ترین فلسفه های کاربردی
موتور تاریخ چیست؟
فلسفه حقوق (قانون)چیست؟
فلسفه سياست (سياسي)چیست؟
نظریه های فلسفه سیاسی
هدف فلسفه به طور کلی
حقیقت چیست؟
هدف علم تجربی و هدف فلسفه
تعریف خواجه واغلب فلاسفه اسلامی از فلسفه
تعریف خواجه واغلب فلاسفه اسلامی از فلسفه
هدف فلسفه از دیدگاه ملاصدرا
اهداف فلسفه در نظر فلاسفه اسلامی
هدف فلسفه از نظر کارل یاسپرس
لزوم فلسفه
لزوم فلسفه برای چه؟
لزوم فلسفه واستقلال مسائل فلسفی
لزوم فلسفه و ناجدایی آن از زندگی
روشهاي تحقيق درفلسفه
ابزار شناخت، و روش شناخت
روش شناخت از دیدگاه دکارت وبیکن
روش پیشنهادی افلاطون در موضوع شناخت
روش ارسطوئی در موضوع شناخت
قواعد چهارگانه دکارت در روش تحقیق
توضیح قواعد تحقیق دکارت
روش استقرائي (روش بيكن )
توصیه های بیکن در روش شناخت
روش دیگر درباب شناخت
اهداف کلی
آيا فلسفه علم کلی است؟
نظر مخالفان علم کلی بودن فلسفه
چه زمانی علوم از فلسفه جدا شد؟
وجوه مغایرت علم و فلسفه
فایده و زیان تخصص
فایده فلسفه
منطق و اقسام آن
منطق قياسي ( نظري)
تعریف منطق
علم و اقسام آن
تصور وتصدیق چیست؟
اقسام تصور و تصدیق
نکاتی چند درباره تصور و تصدیق
معلوم ومجهول تصوری وتصدیقی
فکر چیست؟
چرا نیاز به منطق؟
فایده منطق
موضوع منطق
چرا منطق از الفاظ بحث می کند؟
دلالت چیست
اقسام دلالت
تعاریف دلالت های سه گانه
اقسام دلالت لفظ بر معنا
كلي وجزئي وتعاریف آن ها
نسبت اربعه یت نسبت های چهارگانه
نسبت تباین میان دو کلی
نسبت تساوی میان دو کلی
نسبت عام و خاص مطلق میان دو کلی
نسبت عام وخاص من وجه میان دو کلی
تناقض چیست؟
تضاد چیست؟
كليات پنجگانه (خمس)
اقسام کلی (کلیات خمس)
تعریف نوع(Specues)
تعریف جنس(Genus)
اقسام جنس
تعاریف اجناس سه گانه
فصل
تعاریف اقسام فصل
عرض خاص يا خاصه(Accident Modes)
معرف چیست؟
اقسام تعریف
رسم و اقسامش
تعاریف اقسام رسم
اقسام ديگر تعریف
قضایا (تصدیقات)
اقسام قضیه
اقسام حملیه
اقسام قضيه به اعتبار كميت
حجت (استدلال)
انواع حجت (استدلال)
صناعات خمس(پنجگانه)
منطق استقرایی (عملی)
فايده منطق علمي
موضوع منطق عملی
علم چیست
طبقه بندی علوم
روش تحقیق در علوم
تجربه چه نوع روشی است
روش های مشاهده ای
آزمایش چیست
تنظيم نظريه يا تئوري چگونه شکل می گیرد؟
تعریف مابعدالطبیعه
شناخت شناسی
مسائل شناخت شناسی
حدود و ارزش شناخت
جزم گرائي(Dogmatim)
شك گرائي(Scepticisim)
انتقاد از مکتب شک گرائی
نقد گرايي يا انتقادگرائي (Criticism)
بنيانگذار نقد گرائي ما بعد الطبیعة را بر چه اساسی پذیرفت؟
اثبات گرائی یا مذهب تحققی
شهود گرائی
عمل گرائی
متعلق شناخت
واقع گرائي يا اصالت واقع
واقع گرائی
واقع گرائی انتقادی
انگارگرائي =اصالت تصور
انگار یا انگاره
انگار گرایی
انگار گرایان افراطی
انتقاد بر انگار گرائی
دیدگاه معتدل در انگارگرایی
انگاره در معنی و مفهوم
هدف شناخت در منظر ارسطوییان
انگاره در معنی موجود معنوی یا مجرد
نظريه افلاطون در باب شناخت
انگار گرایی ذهنی
انگار گرایی عینی
هگل و انگار گرایی مطلق
دربحث حدود شناخت دو مساله مطرح است
منابع (ابزارشناخت )
ماهيت حقيقت( مساله حقيقت وخطا)ودیدگاه های مختلف پیرامون آن
تعریف جامع از حقیقت
طبقه بندی دیدگاه های مختلف در باب حقیقت
هستی شناسی
بربنياد ديدگاه ارسطو علت چهارمعني دارد ،يا برچهارقسم است
صورت یا فعل چیست؟
علة العلل کدام است ؟
نظر فلاسفه مشاءدر باب هستی شناسی
موضوع علم الهیات از نظر ملا صدرا
جهان شناسي عقلانی
تفصیل موضوعات جهان شناسي عقلانی
دیدگاه یک گرائی در باب بنیاد هستی جهان
ماده (matter) چیست؟
ماده گرائي درعصر قديم
ماده گرائي درعصر جدید
مكانيسم يا ماشين گرائي(Mechamism)
ماده ازنظر گاه روح گرائي
نظريات برخي ازمتفكران انگارگرا درمورد ماده
حیات چیست؟
حیات از نظرگاه ماده گرایی
مخالفان نظريه ماده گرائي
حيات گرائي (ويتاليسم)
چگونگي پيدايش جهان
نظريه های فلسفي درباب چگونگی پیدایش هستی
مكانيسم: نظريه دكارت
مونادگرائي
نظریه های دینی
خداگرائي طبيعي (Deism)وموضوع چگونگی پیدایش هستی
نظریه عرفانی وحدت وجود وچگونگی پیدایش هستی
روانشناسی عقلانی
مساله استقلال روح
مكاتب مخالف روح مستقل
مکاتب طرفدار روح مستقل
روح گرائي (Spiritualism)
مسأله روح : مساله استقلال، تجرد وبقاي روح
دلیل این سینا برای استقلال روح
دکارت و ذلیلش در استقلال روح
دلايل تجرد (غيرمادي بودن)روح
دلايل بقاي روح بعد ازمرگ
دلیل دیگر کانت برای بقای روح
رابطه روان و تن
دیدگاه دو گرائی در باره رابطه روان وتن
يك گرائي روحي ورابطه روان وتن
انگارگرائي ورابطه تن وروان
ماده گرائی ورابطه تن وروان
حدوث وقدم روح
نظريه طرفداران قدم نفس
نظريه طرفداران حدوث نفس
خداشناسي عقلاني (الهيات)
بودن يا نبودن خدا
خدا ناگرايي يا الحاد
خداگرائي (Theism)
خدا گرائی در مکتب فلسفی
خداگرائي (Theism)ومکتب فلسفی اله گرائی
خداگرائي (Theism) نقد گرایان
خداگرائي (Theism)وعمل گرايان
خداگرائي (Theism)و مكتب هاي عرفاني
خداگرائي (Theism) ومكتب هاي ديني
دليل هاي اثبات هستي خدا
دلايل جهان شناسي
مخالفان ارزش ما بعد الطبیعة
طرفداران ما بعد الطبیعة

کلیات فلسفه


رشته علوم تربیتی


فلسفله و فیلسوف


کاربرد واژه فیلسوف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش تبلت a23-7022

پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت

مقیاس مهارتهای ارتباطی

آزمایش تضادها و پس تصویرها

دانلود آموزش تصویری حل مشکل frp گوشی LG K10 بدون نیاز به کامپیوتر با لینک مستقیم

بک دراپ نوزاد پروانه -کد 1485

پاورپوینت مطالعات موردی موزه هنرهای معاصر ایران - تهران

بازاریابی سبز و تأثیر آن در رفتار مصرف کننده در ایران

دانلود پروژه آمار دبیرستان

پاورپوینت درس 16 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هنر و معماری