دانلود فایل


دانلود پروژه فوق العاده کامل مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده های SVC برای بهبود پایداری سیستم های قدرت به فرمت word - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه فوق العاده کامل مدل سازی و شبیه سازی

دانلود فایل دانلود پروژه فوق العاده کامل مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده های SVC برای بهبود پایداری سیستم های قدرت به فرمت word به نام خدا دانلود تحقیق،مقاله،گزارش کار و پروژه فوق العاده کامل و آماده فنی مهندسی با عنوان مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده های SVC برای بهبود پایداری سیستم های قدرت به فرمت wordفرمت فایل : به فرمت ورد word (قابل ویرایش و تغییر و آماده چاپ)تعداد صفحات : 121 صفحه زبان فایل : فارسی کاربرد فایل : این فایل جهت تهیه تحقیق،پروژه کلاسی،گزارش کار آزمایشگاه،مقاله،پروژه پایانی،طرح پژوهشی،کتاب،طرح درس،جزوه،سمینار،پروپوزال و پایان نامه با موضوع مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده های SVC برای بهبود پایداری سیستم های قدرت به فرمت word ، گزارش کار ، انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مانند تهیه مقالات،گزارش کار، طرح درس ، پروژه پایانی ، پایان نامه ، سمینار، پروپوزال و طرح پژوهشی در کلیه سطوح و مقاطع تحصیلی رشته های مختلف که با مباحث مهندسی برق،الکترونیک،الکتروتکنیک،الکترومکانیک،مکاترونیک،رباتیک،مهندسی برق قدرت،کنترل،مخابرات، مکانیک،مواد،متالورژی،صنایع،مهندسی پزشکی،نانومواد،علوم پایه،فنی و مهندسی و سیستم های برقی سرو کار دارند بسیار کاربردی و مفید می باشدشرح مختصر : به نام خدا عنوان پروژه: مدل سازی و شبیه سازی کنترل کننده های SVC برای بهبود پایداری سیستم های قدرت تهیه کننده : mypro.sellfile.irتوضیحات :فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1 مقدمه 2دیباچه 4فصل اول: مشخصه های عمومی سیستمهای مدرن قدرت1-1- پیدایش و تکامل سیستمهای قدرت 7 1-2- ساختار سیستم قدرت 11 1-3- کنترل سیستم قدرت 13 1-3-1: حالات بهره برداری یک سیستم قدرت و روشهای کنترل 15 1-4 سلسله مراتب کنترل سیستم قدرت 191-4-1: معیارهای طراحی و بهره برداری برای پایداری 19 1-4-2: ارزیابی پایداری در مقابل پیشامدهای معمولی 20 1-4-3: ارزیابی پایداری در مقابل پیشامدهای شدید 211-4-4: طراحی سیستم از دیدگاه پایداری 22 فصل دوم:مقدمه ای بر مسألۀ پایداری سیستمهای قدرت2-1 مفاهیم اولیه و تعاریف 24 2-1-1: نظریه و مدلسازی ماشینهای سنکرون 242-1-2: پایداری زاویه ای روتور 262-1-2-1: مشخصه های ماشینهای سنکرون 27 2-1-2-2: رابطۀ توان – زاویه 28 2-1-2-3: پدیدۀ پایداری 29 2-1-3: پایداری ولتاژو فورپاشی ولتاژ 352-2: با نسبتهای مختلف PR/PRMAX 372-3: طبقه بندی پایداری 382-4: مروری بر تاریخچۀ مسائل پایداری 40 فصل سوم: نظریه و مدلسازی ماشینهای سنکرون3-1: نظریه و مدلسازی ماشینهای سنکرون 473-2: طبقه بندی طول خط 47 3-3: پارامترهای نوعی 48 فصل چهارم:سیستمهای تحریک4-1: سیستمهای تحریک 504-2: نکات مربوط به سیستم تحریک 50 4-2-1: ملاحظات مربوط به ژنراتور 50 4-2-2: ملاحظات مربوط به سیستم قدرت 51 4-3: اجزاء سیستم تحریک 52 4-4: انواع سیستم تحریک 54 4-4-1: سیستمهای تحریک جریان مستقیم 55 4-2-2: سیستمهای تحریک جریان متناوب 57 4-4-3: سیستمهای تحریک استاتیکی 61 4-4-4 :پایدارساز سیستم قدرت 63 4-4-5 : جبرانگر بار 634-4-6: محدود کنندۀ زیر تحریک 66 4-4-7: محدود کنندۀ فوق تحریک 67 4-4-8: محدود کننده و حفاظت ولت بر هرتز 694-4-9: مدارهای اتصال کوتاه کنندۀ تحریک 70 4-5: مدل سازی سیستم های تحریک 72 4-5-1: سیستم های استاتیکی توان راکتیو 73 4-5-1-1: اصطلاحات 734-5-1-2: انواع SVC 744-5-1-3: عملکرد فرکانس اصلی 75 4-6: راکتور قابل کنترول به وسیله ی تریستور (TCR) 804-7: خازن قابل کلید زنی مکانیکی ( MSC) 874-8: سیستم های عملی استاتیکی توان راکتیو 874-9: کاربرد جبرانگرهای استاتیکی توان راکتیو 89 4-9-1: اصول جبران سازی سیستم انتقال 914-10: جبران سازی شنت و سری ثابت یکنواخت توزیع شده 914-11: مثال توضیحی 93 نتیجه گیری و پیشنهادات 97منابع فارسی 98منابع غیر فارسی 99 فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 1-1 16شکل 1-2 18شکل 2-1- طبیعت پاسخ اغتشاش کوچک 32شکل 2-2 پاسخ زاویه روتور به یک اغتشاش گذرا 34شکل 2-3 مشخصه ههای - مربوط به سیستم 37شکل 2-4: طبقه بندی پایداری سیستم قدرت 39شکل 4-1 نمودار بلوکی تابعی سیستم کنترل تحریک ژنراتور سنکرون 53شکل 4-2 سیستم تحریک DC با تنظیم کنندۀ ولتاژ آمپلی دین 56شکل 4-3 سیستم تحریک از نوع یکسوساز آلترناتوری با تحریک کنترل شده 58شکل 4-4 سیستم تحریک تغذیه آلترناتوری با یکسوساز کنترل شده 59شکل 4-5 سیستم تحریک بدون جاروبک 60شکل 4-6 سیستم تحریک منبع ولتاژ با یکسوساز کنترل شده 62شکل 4-7 پایدار ساز سیستم کنترل تحریک با فیدبک مشتقی 63شکل 4-8 نمودار نمادین جبرانگر بار 65شکل 4-9 هماهنگی بین UEL، رلۀ LOE و حد پایداری 67شکل 4-10: هماهنگی محدود سازی فوق تحریک با قبالیت گرمایی تحریک 68شکل 4-11 مدار کنارگذار تحریک با استفاده از اهرم 71شکل 4-12 مدار کنار گذار تحریک با استفاده از وریستر 72شکل 4-13 سیستم ایده آل استاتیکی توان راکتیو 75شکل 4-14 مشخصه V/I مربوط به جبرانگر ایده آل 76شکل4-15مشخصه های ترکیبی SVS 76شکل 4-16 78شکل 4-17 79شکل 4-18 80شکل 4-19 مشخصۀ ولتاژ - جریان فرکانس اصلی TCR 82شکل 4-20 خازن قابل کلید زنی به وسیلۀ تریستور (TSC) 84شکل 4-21 کار کلید زنی TSC 85شکل 4-22 طرح TSC 85شکل 4-23مشخصه های V/I مربوط به TSC و سیستم قدرت 86شکل 4-24 سیستم نوعی استاتیکی توان راکتیو 88شکل 4-25 مشخصه های حالت ماندگار SVS 89شکل 4-26 94 فهرست جداولعنوان صفحه جدول 4-1 70 چکیده:در این مقاله اثر svc (static var compen sator) به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری مولفه های گذرای موثر اتورهای سنکرون و پایداری حالت گذار در مدل دینامیک سیستم قدرت مورد بحث قرار می گیرد . ناپایداری ایجاد شده در سیستم قدرت بر اثر عوامل همچون سویچینگ باد(load switehing ) بروزیک خطا(fault) یا وقوع یک اتصال کوتاه (short circut) بصورت موقت بر روی بخشی از سیستم قدرت بوجود می آید .مثلا یک خطالی موقتی ایجاد شده در سیستم می تواند منجر به نوسانی شدن برخی مولفه های ژنراتور ها مانند ولتاژ و جریان پایانه ژنراتور ها و گشتاور الکترومغناطیسی و افزایش بیش از حد زاویه باد شود و باعث می شود که ژنراتور از حالت سنکرون خارج شده و در انتقال توان وقفه حاصل شود .Svc یک جبران سازا بستامی توان راکتیو است که سریع عمل می کنند آنگاه بتواند نوسانات توان را میسر کرده و از عهده مشکلات ولتاژ که ناشی از کمبود توان راکتور است بر آید . در این مقاله از نرم افزار متلب MATLAB برای شبیه سازی سیستم قدرت و دسترسی به نتایج لازم استفاده می شود. مقدمه:امروز پایداری گذرای ژنراتور ها از اهمیت و یژه ای برخوردار است . بطور کلی پایداری گذرا یعنی قابلیت سیستم قدرت در حفظ همزمانی (syn chronism) آن , آنگاه که تحت تاثیر یک اختلال گذرای شدید از قبیل بروز یک خطا برروی تجهیزات خط انتقال , فقدان تولید و یا از دست دادن یک بار بزرگ قرار گیرد . پاسخ سیستم به چنین اختلالاتی گردش های بزرگ زذایای روتور ژنراتور , بخش با قدرت , ولتاژ های شین و دیگر متغیر های سیستم را درگیر می کند .اگر نتیج تفکیک زاویه ای بین ماشین ها در سیستم در داخل ناحیه خاص قرار گیرد , سیستم همزمانی را حفظ می کند از دست دادن همزمانی بدلیل ناپایدار ی گذرا اگر بوجود آید معمولاً در عض دو تا سه ثانیه , اختلال اولیه مشهور و خواهد بود . در ناپایداری گذرا نوسانات الکترو مکانیکی مشاهده می شوند . نوسانات الکترو مکانیکی در بسیاری از سیستم های قدرت در تمام دنیا وجود دارند . این نوسانات ممکن است برای یک تک ژنراتور یا یک نیروگاه محلی باشند و نوسانات محلی (local oscillations) یا ممکن است تعدادی ژنراتور که به لحاظ جغرافیایی , به طور گسترده از یکدیگر فاصله دارند را درگیر کنند . نوسانات داخل ناحیه ای inter-area oscillations نوسانات محلی اغلب زمانی رخ می دهند و یک اکساتیر excter سریع برروی ژنراتور به کار گرفته شودو برای پایدار کردن این نوسانات , داخل ناحیه ای ممکن است بدین صورت ظاهر شوند که اثر بار گذاری سیستم ها در طول خط انتقال ضعیف در سیستمی که این نوسانات را بوجود می آورد افزایش یابند . اگر این نوسانات کنترل شوند ممکن است به یک وقفه کلی و جزئی در انتقال توان نجامد .دمپ کردن نوسانات الکترومکانیکی یک پیامد و موضوع مهم در عملکرد یک سیستم قدرت الکتریک می باشد . کاربرد پایدار سازهای سیستم قدرت به عنوان یک از اولین ادوات برای دمپ کردن بیشتر نوسانات توان بوده است.بدلیل افزایش اثر بارگذاری خط انتقال در طول مسافت طولانی این امکان وجود دارد مناسب نوسانات توان را در مد داخل ناحیه ای فراهم نکننددر این مقاله استفاده ازsvc به عنوان یکی از ادوات facts , (flexible ac trans mission) برای دمپ کردن نوسانات داخل ناحیه ای پیشنهاد شده است. دیباچهبه نقل از مهندس نامدار برق،چارلز اشتاین متز سیستم قدرت به هم پیوسته آمریکای شمالی، بزرگترین و پیچیده ترین ماشین ساخت بشر است. در حقیقت،بهت آور است که چنین سیستمی با درجۀ بالایی از قابلیت اعتماد برای بینش از یک قرن کار کرده است . قوام یک سیستم قدرت به وسیلۀ توانایی آن در کارکرد حالت تعادل طی وضعیت عادی و آشفته اندازه گیری می شود. پایداری سیستم قدرت،مطالعۀ رفتار این سیستمها را در موقعیتهایی از قبیل تغییر ناگهانی در بار یا تولید یا اتصال کوتاه بر خطوط انتقال در برمی گیرد. یک سیستم قدرت در صورتی پایدار است که واحدهای به هم پیوستۀ تولید در حالت سنکرونیزه باقی بمانند.توانایی سیستم قدرت در حفظ پایداری، تا حد زیادی به میرا کردن نوسانهای الکترومکانیکی به وسیلۀ کنترلهای موجود روی سیستم است از این رو، مطالعه و طراحی کنترلها بسیار مهم است.از میان پدیده های پیچیده مربوط به سیستم قدرت، پایداری سیستم قدرت، از نظر درک، بغرنج ترین، و از نظر تحلیل، مشکلترین است. سیستمهای قدرت الکتریکی قرن بیست و یکم،بحث برانگیزتر هم خواهند بود زیرا که از آنها نزدیکتر به حدود پایداری، بهره برداری می شود. من نمیتوانم به جز دکتر پرابها کُندو، به فرد شایستۀ دیگری برای نوشتن کتابی در زمینۀ پایداری و کنترل سیستم قدرت،فکر کنم. او فرد شناخته شده ای در سطح بین المللی در زمینۀ پایداری سیستم قدرت است. تخصص و تجربۀ عملی او در ارائه راه حلهای مسائل پایداری، همتا ندارد. وی نه تنها درک عمیقی از مفاهیم اصلی دارد،بلکه سرتاسرجهان برای حل مسائل پایداری سیستم تأمین برق،کارکرده است دکتر کندور،دروس بسیاری را تدریس کرده،در مجامع حرفه ای و گردهمایی های کمیتۀ صنعت، مطالب عالی را ارائه نموده و در زمینه پایداری و کنترل سیستم قدرت،مقاله های فنی بیشماری را به رشتۀ تحریر در آورده است . برای من باعث کمال مسرت است که بر این کتاب ارزمند، دیباچه ای بنویسم که مطمئن هستم برای مهندسان کاربردی و دانشجویان مهندسی قدرت، بسیار گرانقدر خواهد بود . دکتر نیل.ج.بالومدیر برنامه ها برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرتبخش سیستمهای الکتریکیانستیتو پژوهش توان الکتریکی فصل اول:مشخصه های عمومی سیستمهای مدرن قدرت هدف از این فصل مقدماتی ،آن است که ضمن بیان تاریخچه ای از پیدایش و تکامل سیستمهای قدرت،شرح کلی از اینگونه سیستمها را به تصویر کشد. پس از آن،مشخصه های اصلی و ساختار سیستمهای مدرن قدرت بیان خواهد گردید. همچنین،شروط لازم برای عملکرد ی سیستم قدرت با طراحی صحیح و سطوح مختلف کنترلی مورد نیاز برای تأمین این شروط، شرح داده خواهد شد. این فصل به همراه فصل دوم، دورنمای اطلاعاتی کلی و نیز زمینۀ مورد نیاز برای بقیۀ فصول کتاب را فراهم می آورد. 1-1- پیدایش و تکامل سیستمهای قدرت در اواخر دهۀ 1870 میلادی،زمانی که لامپهای قوسی[5] برای روشنایی منازل و خیابانها به کار رفت، استفادۀ تجاری از برق آغاز شد. توماس ادیسون اولین سیستم کامل قدرت(شامل یک ژنراتور،کابل،فیوز،اندازه گیر و بار) را در نیروگاه تاریخی خیابان پیرل[6] شهر نیویرک پایه ریزی کرد کهدر سپتامبر 1882 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفت. این نیروگاه ، یک سیستم برق جریان مستقیم بود که از یک ژنراتور جریان مستقیم تشکیل میشد که .................
[1]- Charles Steinmetz [2]- Prabba Kundur[3]- Dr. Neal J.Balu[4]- Electric Power Research Institute

دانلود


پروژه


کامل


آماده


فنی


مهندسی


برق


کارشناسی


قدرت


الکتروتکنیک


برق صنعتی


فاز


ترانس


راکتیو


توان


موتور الکتریکی


مدل سازی


و


شبیه سازی


کنتر?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح بنر لایه باز اطلاعیه وفات حضرت معصومه (س) 4

پاورپوینت با موضوع انتخاب روشمند کاندیدای اصلح بر مبنای ادبیات انقلاب

حل تمرینهای کتاب مخابرات دیجیتال پراکیس ویرایش پنجم

پاورپوینت با موضوع اتخاذ تدابیر مناسب بهنگام مواجهه با بیماریهای عفونی در محیط کار

مقاله تجارت الکترونیک (71 صفحه)

پاورپوینت زندگی نامه و آثار اشو

دانلود تحقیق دستمزد و حقوق پرداختی

وکتور طرح مهر-مهر ژلاتینی-وکتور مهر-طرح مهر-استامپ -قابل ویرایش-فایل کورل

اقدام پژوهی چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مدگرایی تغییر دهم؟

دانلود طرح اماده لیزر برش کورلی جعبه 3 بعدی به صورت کیف دسته دار چرمی