دانلود فایل


شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena - دانلود فایلدانلود فایل شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

دانلود فایل شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena معرفی سیستم :شبیه سازی یک سیستم مربوط به غذا فروشی که دارای فقط یک سروسی دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ۱ تا ۸ دقیقه طبق جدول ۱ (جدول ۱ مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازیموجود بوده و نیز اعمال شده است) به صندوق مراجعه می کنند . در جدول ۱ هر مقدار ممکن برای مدت زمان ورود، احتمالی یکسان برای رخ دادن دارد . مدت زمان خدمت دهی از ۱ تا ۶ دقیقه و طبق احتمالات موجود در جدول ۲ تغییر می کند . (جدول ۲ مربوط به مدت زمان خدمات دهی و احتمالات آن در فایل شبیه سازی موجود بوده و نیز اعمال شده است) .هدف تحلیل سیستم از طریق شبیه سازی ورود مشتریان به غذا فروشی و خدمت دهی به آنهاست .//////////////////////////////////////////////////////////امکانات اصلی این پروژه شامل :شبیه سازی غذا فروشی که در محیط نرم افزار Arenaa پیاده سازی شده است.۲- تخمین میانگین و واریانس و نهاده ها و پیشامدها در پروژه۴- میانگین نفرات منتظر در صف (مدت انتظار) جهت خدمات دهیو

شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انگیزش نیروهای فروش در صنعت غذایی

پاورپوینت با موضوع اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

دانلود پروژه شبیه سازی کمانش و پس کمانش ورق مربعی ساده و سوراخ دار

پرسشنامه نارسایی شناختی

پرسش مهر رئیس جمهور در مهارت آموزی ارزشها در مدرسه چه افرادی بیشترین تاثیر را دارند و این نوع مهارت آموزی به چه شکل است

تحقیق درباره ارتباط فضاها

افسردگی در کودکان

بک دراپ نوزاد گل -کد 2402

والیبال و تاریخچه ان در ایران و جهان

بک دراپ نوزاد قایق درختی -کد 747