دانلود فایل


مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه - دانلود فایلدانلود فایل مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه تعداد صفحه : 23در

دانلود فایل مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه تعداد صفحه : 23در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي توان گفت جامعه گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه مي دهند.افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي كنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مي يابد.در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي تواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده مي گيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل مي شود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي شود.مباحث :نظر فردگراياننظرية حاكميت اراده وچگونگي پيدايش اين نظريه تأثير مبادي و اصول ديني و حقوق كليسااحياي مجدد حقوق رمتأثير عوامل اقتصاديتأثير عوامل سياسيدلايل پذيرش اصل حاكميت اراده

مبنای تعهد


حقوق ایران


حقوق کلیسا


اصول دینی


تأثیر مبادی


نظریة حاکمیت اراده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع دمانس

دانلود پاورپوینت در مورد Part-of-Speech taggingیا جزء کلام

جواب تمارین کتاب های Grammar Friends 1 2 3 4 5 6 به همراه آزمون ها و جواب آزمون ها

پاورپوینت چشم انسان

دانلود پاورپوینت در مورد Part-of-Speech taggingیا جزء کلام

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی چهارم

پلان گروه درمانی ترس از مکان های شلوغ

دانلود فایلqcn سامسونگ A700H با لینک مستقیم

مقاله در مورد رفتار والدین سرمشق و الگوی ذهنی هر کودکی است

پاورپوینت دستگاه عصبی