دانلود فایل


پروژه حسابداری انبار و كالا - دانلود فایلدانلود فایل پروژه حسابداری انبار و كالا پروژه حسابداری انبار و

دانلود فایل پروژه حسابداری انبار و كالا پروژه حسابداری انبار و كالا 92 صفحه بصورت وردفهرست مطالبعنوان صفحهفصل اولحسابداري انبار و كالاهامقدمه: 2تعريف انبار: 2جايگاه انبار: 2اهداف و وظايف انبارها: 3انواع انبارها: 3انواع موجودي هاي انبارها: 4سيستم انبارداري و مزيت هاي آن: 5وظايف انباردار: 5وظايف رئيس يا متصدي انبار: 6انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها: 7طراحي و برنامه ريزي تأمين كالا: 7فصل دومطبقه بندي كالاها در انبارتعريف طبقه بندي و نكات مهم در اجراي آن: 10عوامل مؤثر در انتخاب سيستم و شيوه طبقه بندي: 10انواع طبقه بندي كردن كالاها: 10تعريف و فوايد كدگذاري: 11انواع روش هاي كدگذاري: 12سيستم Mesc: 13فهرست گروه هاي طبقه بندي و كدگذاري كالاها 15الف ـ حفاري و توليد: 15ب ـ حمل و نقل (‍Transportation): 15ج ـ متعلقات ماشين آلات و ابزار دقيق: 16تعريف سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن: 16اهم مراحل سيستم تداركات مواد و غيره: 21فصل سومسيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آنسيتم انبار 35روش هاي مختلف انبار كردن كالاها (موجودي ها): 35نكات مهم در چيدن اجناس در انبار: 37نكات مورد توجه در چيدن و حداكثر بهره وري از فضاي انبار: 38بازده اقتصادي در حمل و نقل انبارها: 39انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها: 40كنترل انبار: 41شمارش موجودي ها و مزاياي آن: 42سيستم ارزيابي ادواري موجودي ها (Periodic Inventory System): 46مقايسه سه روش ارزيابي موجودي ها: 46مزيت ها و معايب روش FIFO: 47مزايا و معايب LIFO: 47مزايا و معايب ميانگين موزون و متحرك: 48حفاظت و ايمني انبارها: 49فصل چهارمبرنامه ريزي و كنترل موجودي هامقدمه: 52تعريف موجودي: 52اهميت موجودي ها: 52علت نگهداري موجودي ها: 52مزاياي موجودي: 53مواضع مختلف بخش ها و گروه هاي دورن سازمان نسبت به حجم موجودي ها: 53انواع مدل هاي كنترل موجودي: 55درصد تجمعي مصارف ساليانه. 64نمودار موجودي يك انبار براساس روش يا قاعده ABC. 64فصل پنجمخريد جهت انباراهداف بخش خريد: 73خريد متمركز و يا غير متمركز: 75منابع اطلاعاتي برون سازماني تداركات: 75فرآيند يا مراحل خريد خارجي: 76بررسي راه حل هاي متعدد: 76سياست خريد و اتخاذ قيمت: 76روش تلفيقي: 77خصوصيت مذاكره كننده ماهر: 80مندرجات (P/I): 86 فصل اول حسابداري انبار و كالاها مقدمه:امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي امكان توليد انبوره كالا فراهم شده است و اين كار برنامه ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداكثر از امكانات را مي طلبد. تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است و اين خود زمينه پيدايش سازمان هاي معظم گرديده كه در اين نظام هاي پيچيده فني ـ اجتماعي، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از ثبات قيمت محصول، تعمير و نگهداري ماشين ها و ... نقش مهمي را ايفا نمايد بطوريكه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است.ارزش ريالي موجودي هاي انبار در صنايع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي در ميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ـ تجاري مؤثرند مثل روش توليد، دوره توليد، ميزان بكارگيري ماشين آلات، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف، نوع مواد اوليه مورد احتياج، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني، وضعيت واحد صنعتي در كل صنعت كشور و جهان و ... و بالاخره سيستم هاي تداركاتي و سفارشات واحدهاي توليدي. اما انبار به دلايل متفاوتي براي مؤسسات و مراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم آنها عبارتند از:1-ارزش بالاي سرمايه در گردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي شود (گاهاً تا 60 درصد سرمايه در گردش).2-ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخش هايي نظير توليد يا تعمير و نگهداري و وقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمندي ها.3-ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي مواد بايد به نحوي باشد كه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد را خنثي نمايد و حكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد.تعريف انبار:امروزه انبار ديگر حالت يك محفظه را ندارد بلكه عمليات آن زماني كافي و رضايت بخش است كه از دو جهت اطلاعاتي و فيزيكي مورد توجه قرار گيرد بطور كلي انبار محل و فضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ـ صنعتي يا مواد اوليه يا فرآورده هاي مختلف در آن نگهداري مي شود يا مي توان گفت محل و فضايي است كه در آن مواد اوليه براي ساخت محصولات، كالاي نيمه ساخته (كالاي در جريان ساخت)، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفي، قطعات يدكي ماشين آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداري مي شود آنهم براساس سيستم صحيح طبقه بندي.جايگاه انبار:سازماندهي سازمان هاي ختلف بنابر نيازهاي آنها متفاوت است. گاه در بعضي از مؤسسات انبار مستقيماً زير نظر مدير عامل قرار دارد و تحت نظر مدير انبار نيز انبارهاي مختلفي مانند انبار مواد، قطعات، محصولات، ضايعات و ... قرار دارد. در سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي معمولاً واحد انبار تحت نظر تداركات و يا كارپردازي كه خود نيز يكي از واحدهاي تابعه امور اداري است انجام وظيفه مي نمايد.اهداف و وظايف انبارها:هدف از تشكيل و ايجاد انبارها چه در سازمان هاي دولتي و چه بخش خصوصي، تأمين و نگهداري كالاهاي مورد نياز سازمان است. انبارداري عبارتست از كليه فعاليت هاي مربوط به تهيه و نگهداري و تحويل مواد و اقلام مورد نياز در زمان مناسب و مديريت انبارداري نيز برنامه ريزي و سازمان دهي و هماهنگي و هدايت و كنترل عمليات انبارداري است وظايف انبارها را مي توان به شرح زير بازگو نمود:برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود.
همكاري و مساعدت در خريد و تأمين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده.
نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان اجراي وظايف فوق م

پروژه حسابداری انبار و کالا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع مایع مغزی نخاعی (CSF)

پاورپوینت با موضوع بهداشت کار قالیبافان

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت با موضوع فرآیند خواب

شکست نور

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

پاورپوینت در مورد ارزیابی سرویس ها

کد متلب رسم نزدیک ترین فاصله بین دو بیضی در فضای دو بعدی

پاورپوینت روشهای ذخیره سازی در انرژي