دانلود فایل


پروژه تاسیسات انرژی هسته ای اورانیوم - دانلود فایلدانلود فایل پروژه تاسیسات انرژی هسته ای اورانیوم پروژه تاسیسات

دانلود فایل پروژه تاسیسات انرژی هسته ای اورانیوم پروژه تاسیسات انرژی هسته ای اورانیوم 139 صفحه بصورت وردفهرست مطالبفصل اول: معرفی.. 1پیش گفتار. 1خصوصیتهای قابل توجه. 1گونه های اورانیوم در صنعت... 2کاربردها 2تاریخچه. 3ترکیبات.. 4پیدایش.... 4تولید و توزیع.. 4ایزوتوپها 5هشدارها 5استخراج اورانيوم. 6آسياب كردن اورانيوم. 7از سنگ اورانیم تا بمب اتم.. 7استخراج اورانیوم از معدن.. 7فراوری.. 8غنی سازی.. 9راکتور هسته ای.. 9باز فراوری.. 10بمب پلوتونیومی.. 11بمب پلوتونیومی.. 11بمب اورانیومی.. 11ساختار نيروگاه هاي اتمي.. 13ايزوتوپ هاي اورانيوم. 131- ماده سوخت: 152- نرم كننده ها: 153- ميله هاي مهاركننده: 164- مواد خنك كننده يا انتقال دهنده انرژي حرارتي: 16الف ) شکافت یا شکست اتمی : 17.ب ) جوش یا گداخت اتمی : 17طرز کار نیروگاه اتمی.. 17نمونه عملی.. 17ضایعات هسته ای.. 18تعاریف و دسته بندی.. 18منابع اصلی ضایعات هسته ای.. 18صنایع.. 19دفع پسماندهای هسته ای.. 19کاربرد تابش های پرتوزا 21انرژي هسته اي.. 22مزایایی استفاده از انژری هسته ای.. 22پزشکی هسته ای : 24اسکن تیروئید. 24اسکن سستامیبی تکنیتیوم-۹۹ام. 25اسکن گالیم.. 25اسکن موگا 25اسکن های ریوی در پزشکی هسته ای.. 25اسکن ریوی پرفیوژنی.. 25اسکن ریوی تهویه ای.. 26براکی تراپی.. 26پرتودرمانی.. 26پیشینه. 26پرتودرمانی نوین.. 26پروتون درمانی.. 27پرتودرمانی با یون کربن.. 27درمان با گیراندازی نوترون بور. 27برق هسته ای.. 28کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای.. 28برق هسته ای.. 28دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای.. 30دیدگاه اقتصادی استفاده از برق هسته ای.. 30کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب : 35کاربردهای کشاورزی: 35کاربردهای صنعتی: 35در صنعت کاربردها ی زیادی دارد از جمله مهمترین آنها عبارتند از: 35انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور بهداشتی: 35برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها: 36چرخه سوخت هسته ای از استخراج اورانيوم تا توليد انرژی.. 38استخراج اورانيوم از معدن.. 38کشورهای اصلی توليد کننده اورانيوم. 39فراوری: 40غنی سازی: 40هدف از غنی سازی توليد اورانيومی است که دارای درصد بالايی از ايزوتوپ U۲۳۵ باشد. 40راکتور هسته ای: 42بازفراوری: 43بمب پلوتونيومی: 43بمب اورانيومی: 44غنی سازی اورانیوم. 46بمب هاى هسته اى.. 48بمب انفجار داخلى: بمب كثيف... 51
مراحل انفجار داخلى.. 52بمب هيدروژنى.. 52
بمب نوترونى.. 53ماده سوخت... 54نرم کننده ها 54میله های مهارکننده. 54مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی.. 54طرز کار نیروگاه اتمی.. 55رآکتور سریع خنک شده گازی.. 64رآکتور سریع خنک شده فلز مایع.. 64رآکتور دمای بسیار بالا. 65رآکتور تولیدکننده. 65اقسام. 65راکتور آبی فشرده. 65برخی سیستمهای معروف PWR.. 66VVER.. 66
راکتور پیشرفته گاز سرد. 66راکتور تولیدکننده آب سبک... 67راکتور کندو. 67راکتور محصورسازی شده مغناطیسی.. 67طرح های متفاوت.. 67راکتور نمک گداخته. 68فصل دوم: آشنایی با تاسیسات هسته ای.. 69مقدمه. 69پیشگفتار. 70تاريخچه. 71انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه. 72چرخه سوخت هسته ای: 74روش های مختلف غنی سازی.. 75انواع رآکتورهای گرمایی.. 76انواع رآکتورهای گرمایی.. 78مشخصات یک کند کننده خوب: 86کاربردهای راکتورهای هسته ای.. 93اجزای راکتور 96ژنراتور 97وظیفه سیستم های ایمنی در هنگام بروز احتمالی حادثه: 99منابع اصلی ضایعات هسته ای.. 100روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته ای.. 100فصل سوم: جنگ هسته اي،زباله هاي صنايع جنگ افزارهاي هسته اي.. 105دفن و دفع فضولات پرتوزاي ضعيف و متوسط.. 110جنگ هسته اي: كابوس زيست محيطي.. 111انفجار هسته اي.. 112گرما و نور 112بادها و صداي ناشي از انفجار 113تابش هسته اي مستقيم. 113پالس الكترومغناطيسي.. 113فروريزة راديواكتيو. 114تركيب آسيبها 114زمستان هسته اي.. 114پيش بيني عوارض زمستان هسته اي.. 116انرژي هسته اي: هزينه ها و سودها 117نيروي هسته اي: نقاط قوت و ضعف... 118دورريزي زباله هاي پرتوزا 124بهترين دادو ستدهاي انرژي.. 126تكثير جنگ افزارهاي هسته اي.. 128رآكتورهاي زايا 128منابع. 131 فصل اول: معرفی پیش گفتاراورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن ، U و عدد اتمی آن 92 می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین ، فلزی ، رادیواکتیو و براق می باشد ، به گروه آکتیندها تعلق داشته ودو ایزوتوپ 235 که قابلیت انفجار دارد و ایزوتپ 238 که این قابلیت را ندارد و به صورت انفجاری منفجر نمی شودمعمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز در صخره ها ، خاک ، آب ، گیاهان و جانوران از جمله انسان یافت می شود.به گونه ای که اگر شما اکنون زمین حیاط منزل خود را حفاری نماید به مقادیر بسیار ناچیز اورانیم بر می خورید که خطر ناک نیستخصوصیتهای قابل توجهاورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیواکتیوی ضعیف می باشد که کمی از فولاد نرم تر است. این فلز چکش خار ، رسانای جریان الکتریسیته می باشد. چگالی اورانیوم 65% بیشتر از چگالیسرب می باشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود، بشدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید می شود. اورانیوم استخراج شده از معادن ، می تواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود.گونه های اورانیوم در صنعتآلفا (Orthohombic) که تا دمای 667.7 درجه پایدار است.بتا (Tetragonal) که از دمای 667.7 تا 774.8 درجه پایدار است.گاما (Body-centered cubic) که از دمای 774.8 درجه تا نقطه ذوب پایدار است. ( این رساناترین و چکش خوارترین گونه اورانیوم می باشد)دو ایزوتوپ مهم ان U235 و U238 می باشند که U235 مهمترین برای راکتورهای و سلاحهای هسته ای است. چرا که این ایزوتوپ تنها ایزوتوپی است که طبیعت وجود دارد و در هر مقدار ممکن توسط نوترونهای حرارتی شکافته می شود. ایزوتوپ U238 نیز از این جهت مهم است که نوترونها را برای تولید ایزوتوپ رادیواکتیو جذب کرده و آن را به ایزوتوپ Pu239 پلوتونیوم تجزیه می کند. ایزوتوپ مصنوعی U233 نیز شکافته شده و توسط بمباران نوترونی توریم 238 بوجود می آید.اورانیوم اولین عنصر یافته شده بود که می توانست شکافته شود. برای نمونه با بمباران آرام نوترونی ایزوتوپ U235 آن به ایزوتوپ کوتاه عمر U236 تبدیل شده و بلافاصله به دو هسته کوچکتر تقسیم می شود که این عمل انرژی آزاد کرده و نوترونهای بیشتری تولید می کند البته اگر چه امروزه تغریبا همه مواد در شتاب دهنده های الکترونی شکافته می شوند .اگر این نوترونها توسط هسته U235 دیگری جذب شوند، عملکرد حلقه هسته ای دوباره اتفاق می افتد و اگر چیزی برای جذب نوترونها وجود نداشته باشد، به حالت انفجاری در می آیند. اولین بمب اتمی با این اصل جواب داد (شکاف هسته ای). نام دقیقتر برای این بمبها و بمبهای هیدروژنی(آمیزش هسته ای) ، سلاحهای هسته ای می باشد.

انرژی هسته ای


اورانیوم


پروژه انرژی هسته ای


پروژه اورانیوم


پروژه مکانیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود آموزش تصویری حل مشکل frp سامسونگ J400F با اندروید 8 بدون نیاز به کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود اکشن نورپردازی عکس در فتوشاپ

وکتور بسم الله الرحمن الرحیم-وکتور بسم الله-وکتور مذهبی-21 طرح-فایل کورل

دانلود فایل KMZ نقشه موضوعی درصد جمعیت باسواد استانهای کشور سال 95 قابل نمایش در گوگل ارث

لایه باز (PSD) مخصوص فلایر های آژانس هواپیمایی

وکتور گل

فرمول تولید حلال یا اسپری پاک کننده آثار چسب از روی سطوح

بادگیر در معماری

دانلود مقاله منابع تغذیة سوئیچینگ و خطی

تحقیق درباره شش سيگما