دانلود فایل


روش های توليد و طراحی ديگ بخار همراه با نصب، راه اندازی و كنترل آنها - دانلود فایلدانلود فایل روش های توليد و طراحی ديگ بخار همراه با نصب، راه

دانلود فایل روش های توليد و طراحی ديگ بخار همراه با نصب، راه اندازی و كنترل آنها روش های توليد و طراحی ديگ بخار همراه با نصب، راه اندازی و كنترل آنها 116 صفحه بصورت وردفهرست مطالبچكيده : 1 فصل اول : طبقه بندي بويلرها 21-1- مقدمه 31-2- انواع طبقه بندي بويلرها 41-2-1- طبقه بندي از نظر مصارف بويلر: 41-2-2- طبقه بندي از نظر فشار سيکل آب و بخار : 41-2-3- طبقه بندي از نظر مصالح صنعتي و متالوژيکي : 41-2-4- طبقه بندي از نظر سطوح تبادل حرارتي : 41-2-5- طبقه بندي از نظر محتواي لوله ها : 51-2-6- طبقه بندي از نظر فشار کوره بويلر: 51-2-7- طبقه بندي از نظرنوع احتراق : 51-2-8- طبقه بندي از نظرمنبع انرژي بويلر : 61-2-9- طبقه بندي از نظرنوع سيال عامل : 61-2-10- طبقه بندي از نظرنوع سيرکولاسيون سيال عامل : 61-2-11- طبقه بندي از نظرنام سازنده بويلر : 71-2-12- طبقه بندي از نظرشکل و موقعيت لوله هاي بويلر : 71-2-13- تشخيص پارامترهاي يک بويلر از روي نمودار : 7 فصل دوم : انواع بويلرها و عملكرد آنها 92-1- مقدمه 102-2- معرفي انواع ديگ هاي بخار. 102-2-1- ديگهاي چدني : 102-2-2- ديگهاي فولادي : 122-2-3- ديگ هاي فاير تيوب 132-2-4- بويلرهاي نيروگاهي و انواع آنها : 232-2-5- ديگهاي پکيج : 27 فصل سوم : تشريح اجزاي ديگ هاي بخار به منظور توليد. 293-1- مقدمه 303-2- مدار آب و بخار و اجزاي آن : 303-2-1- کوره ( ( Furnace : 323-2-2- لوله اصلي تغذيه آب بويلر( Feed Water Pipe ) : 333-2-3- پمپ تغذيه آب بويلر( Feed Water Pump ) : 333-3- ري هيترها ( ReHeaters ): 343-4- اکونومايزر ( Economizer ): 353-5- پيش گرمکن دوار يا يانگستروم ( Jangesterome ) : 363-6- دي سوپرهيترها ( DeSuperHeaters ) : 393-7- شيرهاي اطمينان ( Check Valves ) : 403-8- مدار سوخت و هوا و اجزاي آن : 413-8-1- تعريف سوخت و انواع آن : 423-8-2- ارزش حرارتي ( Heating Value ) : 433-8-3- احتراق و تعريف آن : 433-9- مشعلها و انواع آنها ( Burners ) : 443-9-1- مشعلهاي تبخيري ( Vapourizing Burners ) : 453-9-2- مشعلهاي پودرکننده ( Atomizing Burners ) : 453-9-3- مشعلهاي گريز از مرکز ( Rotating Cup Burners ) : 453-10- بازده حرارتي ديگهاي بخار : 47 فصل چهارم : رسوبات و خورندگي در ديگ هاي بخار. 494-1- مقدمه 504-2- شستشوي ديگ هاي بخار : 504-3- روش هاي تعيين ميزان آلودگي سطوح حرارتي ديگهاي بخار: 514-3-1- روش دستي : 524-3-2- روش کاتديک : 52 فصل پنجم : نصب ، راه اندازي و بهره برداري از ديگ هاي بخار. 535-1- نحوه نصب ديگ هاي حرارت مركزي : 545-2- راه اندازي و بهره برداري از ديگهاي بخار : 555-2-1- بازديدهاي قبل از راه اندازي : 555-2-2- پرکردن ديگ بخار : 565-2-3- سيستم کنترل وزش ديگ بخار : 565-2-4- مشعلهاي سوخت سبک ( آتش زا ) : 575-2-5- تخليه از زير ديگ و تخليه معمولي : 575-2-6- خواباندن عادي جهت ذخيره نگاه داشتن واحد : 585-2-7- خواباندن عادي به منظور کار تعميراتي : 595-2-8- خواباندن اضطراري واحد : 595-3- راه اندازي ديگهاي بخار گازسوز : 595-3-1- خوابندن ديگ بخار گازسوز: 59 فصل ششم : كنترل و بازرسي ديگ هاي بخار. 606-1- مقدمه 616-2- کنترل فشار: 616-3- کنترل درجه حرارت بخار : 626-4- کنترل سوخت و هوا : 626-5- کنترل آب تغذيه : 626-6- بازرسي اساسي ساليانه ديگهاي بخار : 63 فصل هفتم : طراحي و ساخت ديگ هاي بخار. 657-1- مقدمه 667-2- نحوه ساخت ديگ هاي بخار : 667-3- مراحل ساخت ديگهاي چدني.. 677-3-1- تهيه مواد اوليه : 677-3-2- تائيد مواد اوليه توسط كارشناسان : 677-3-3- آزمايشگاه و خدمات لازم جهت تائيد مواد اوليه : 677-3-4- انبار و توزيع مواد : 687-3-5- آزمايشگاه و كنترل آناليز ذوب : 687-3-6- تهيه ذوب ديگ ها و عمليات ذوب ريزي : 687-3-7- قالبگيري و ماهيچه گيري ديگ ها : 697-3-8- ورقكاري و نقاشي : 697-3-9- تخليه ديگ ها از ماسه و مراحل تكميل : 697-3-10- تست هيدرواستاتيك پره ها : 707-3-11- ماشينكاري پره ها و مونتاژ : 707-3-12- بسته بندي و تحويل به انبار : 707-3-13- تحويل ديگ چدني به مصرف كننده : 717-3-14- بازرسي و آزمايش در حين فرآيند و فنون آماري در شركت : 71 فصل هشتم : تعمير و نگهداري ديگ هاي بخار. 728-1- نگهداري ديگ هاي بخار غير فعال : 738-2- نگهداري ديگ بخار به روش خشک : 738-3- نگهداري ديگ بخار به روش تر : 748-4- نگهداري ناحيه احتراق در ديگ هاي بخار : 748-5- رفع عيوب در ديگ هاي بخار : 75 فصل نهم: ضمائم. 799-1- ميهماني نهار درون يک ديگ بخار ! 809-2- نگهداري عمومي ديگ بخار. 819-3- عوامل خطر آفرين در ديگ هاي بخار: 949-4- روش هاي اصلاح آب ديگ هاي بخار. 979-5- اصول تصفيه آب ديگ هاي بخار: 101منابع و مراجع : 105
فهرست جداولجدول 2-1 : مشخصات ترموديناميكي بخارساز نيروگاه شهيد سليمي نكا 27 فهرست نمودارهانمودار1-1 : دياگرام فشار-ظرفيت براي ژنراتورهاي آبي مختلف... 9 فهرست اشكالشكل 2-1 : قطعات تشكيل دهنده يك ديگ چدني.. 13شكل 2-2 : نماي يك نوع بويلر فايرتيوب اوليه. 15شكل 2-3 : ديگ هاي اقتصادي ، الف) دوكاناله ، ب) سه كاناله. 16شكل 2-4 : برشي از يك بويلر فايرتيوب امروزي.. 18شكل 2-5 : نمايي از بويلر واترتيوب طراحي شده توسط استفان ويلکاکس و جرج بابکوک.. 20شكل 2-6 : نمونه اي از بويلرهاي واترتيوب جديد. 22شكل 2-7 : نمونه ديگري از بويلرهاي امروزي.. 22شكل 3-1 : درام يك نوع بويلر نيروگاهي.. 34شكل 3-2 : نمايش شماتيكي يك دي سوپرهيترري هيتر. 35شكل 3-3 : شماتيكي از گرمكن دوار يك نيروگاه دوار 660MW... 37شكل 3-4 : نمايي از يك نوع يانگستروم. 39شكل 3-5 : نمايش شماتيكي يك نمونه دي سوپرهيتر. 41شكل 3-6 : يك نوع شير اطمينان بازارفنري.. 42شكل 3-7 : نمونه اي از مشعل هاي Rotary Cup.. 47شكل 3-8 : يك نمونه مشعل گازوئيلي.. 48شكل 3-9 : مشعل گازي و ادوات جانبي آن. 48شكل 5-1 : نقشه نصب ديگ حرارت مركزي و ادوات جانبي آن. 55
چكيده :انسان همواره براي گرم کردن محل زندگي خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسايل گرمازا بوده است. در ابتدا با سوزاندن موادي مانند گياهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهاي فسيلي، از وسايلي مانند بخاري و آبگرمکن استفاده کرده است . ولي به تدريج با گسترش شهر نشيني وفرهنگ آپارتمان نشيني و ايجاد انواع ساختمانهاي مسکوني و تجاري و اداري و همچنين لزوم توجه بيشتر به مصرف بهينه و اقتصادي سوخت ، باعث گرديد سيستمهاي مختلف گرمايشي مانند : سيستم حرارت مرکزي ، انواع پکيج يونيت هاي آپارتماني، سيستمهاي حرارت تشعشعي و ... مورد توجه بيشتري قرار گرفته و در زمينه بهبود کيفيت و سهولت بهره برداري و نگهداري از آنها اقدامات موثري انجام شده است که از آن جمله مي توان توليد و ساخت انواع ديگهاي حرارت مرکزي که در ساختمانها و مراکز مختلف صنعتي بسته به شرايط اقتصادي وفني مورد استفاده قرارمي گيرند ، را نام برد .طريقه ساخت و توليد انواع بويلرها ي نيروگاهي بطور كلي شامل مراحل زير مي باشد :فرآيند ساخت اجزاي ديگ بخاربازرسي مواد دريافتيعمليات مارکينگ براي قطعه زنيعمليات قطعه زني و ماشينکاري هاي مورد نيازپخ زني ورقها و قطعاتخمکاري لوله هارولکاري ورقهاي جداره درام آب و درام بخارفرآيند رولکاري مجددعمليات مونتاژ درام بخار و درام آب بويلر ( Dram Assembly )عمليات حرارتي درام آب و درام بخار ( Dram Heat Treatment )تست هيدرو استاتيک ( Hydrostatic Test )عمليات سوراخکاري درام آب و درام بخار ( Drilling )ساخت هدرها ( Headers )عمليات حرارتي هدرها ( Headers Heat Treatment )ساخت ديواره بويلر يا واتر وال ( Water Wall )مونتاژ اجزاي تحت فشار
1- فصل اول :
طبقه بندي بويلرها
1-1- مقدمهديگهاي آب گرم که توليد و بهره برداري ازآنها قدمتي چندين ساله دارد ، در انواع مختلف به صورت عمده با استفاده از فولاد و يا چدن ساخته شده است و براي توليد آب گرم مورد نياز ، در محلي به نام موتورخانه نصب و بکار گرفته مي شوند . کلمه بويلر از فعل boil به معني جوشاندن استخراج شده و بويلر به معني جوشاننده است . درواقع بويلرها نوعي مبدل حرارتي هستند که با گرفتن انرژي حرارتي سوخت و انتقال آن به آب سرد ، باعث تبديل آب به بخار مي شوند . نيروگاه بخاري از نظر ترموديناميک يک ماشين حرارتي است که در آن ديگ بخار ، به عنوان منبع گرما کار مي کند . گرفتن کار از ماشين حرارتي تنها با منابع دماي بالا و پايين ميسّر است . انتقال و افزايش انرژي سيال عامل که عمدتاً آب خالص است ، در ديگهاي بخار صورت مي گيرد . پس ديگهاي بخارنيروگاه ها با متعلقات خود نقش اساسي و بارزي در سيکل حرارتي نيروگاه ها ايفا مي کنند . در واقع مي توان گفت که ديگ بخار قلب هر نيروگاه است . لذا شناخت انواع ، عملکرد ، اجزا و نقش تک تک اجزاي اين سازه بزرگ و مهم ، کمک شاياني به به بهره برداري و تعميرات آن خواهد کرد .در اينجا بايستي با يک واژه درباره بويلرها آشنا شويم و آن سطح تبادل حرارتي يک بويلر است .سطح گرمايش ( ( heating surface يا سطح تبادل حرارتي يک بويلر عبارت است از مساحت سطحي که در معرض محصولات احتراق قرار دارد .در اين پروژه ابتدا طبقه بندي انواع بويلرها را ذکر خواهيم کرد . بويلرها طبقه بندي هاي گوناگوني دارند. بويلرها را مي توان بر اساس جنس ، فشار، درجه حرارت ، شکل ، نوع سوخت و ... طبقه بندي کرد .بويلرها طبقه بنديهاي مختلفي دارند که در زير به آنها اشاره شده است :
1-2- انواع طبقه بندي بويلرها1-2-1- طبقه بندي از نظر مصارف بويلر:بويلرها را از نظر نوع مصرفي که در صنايع مختلف دارند ، مي توان دسته بندي کرد : بعضي از آنها براي توليد انرژي الکتريکي بکار مي روند و برخي ديگر براي تهيه آب داغ يا بخار خشک و اشباع ساخته مي شوند . در صنايع حمل و نقل ( زميني يا دريايي ) به طرحهاي خاصي از بويلرها نياز است . همچنين در جوار واحدهاي عظيم بخارساز نيروگاهي ، بويلرهاي خاصي به عنوان بويلر کمکي نصب مي شوند .طبقه بندي از نظر فشار سيکل آب

دیگ بخار


تولید و طراحی دیگ بخار


طراحی دیگ بخار


پروژه دیگ بخار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهبی آلپورت

تهويه در ساختمان(فرمت ورد-74صفحه)

ارتباط با دیگران( همسر، دختر، پسر، جامعه) در سبک زندگی اسلامی

لایه باز (PSD) پوستر

پاورپوینت مراحل نزول قرآن

تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها

نقشه اتوکدی پارک .......... C6

پاورپوینت درس اول عربی نهم

تحقیق درباره آلودگي هوا و آثار زيانبار آن بر سلامت انسان

نصب ادیشنال سرور همراه با جوین یک کامپیوتر به دامین