دانلود فایل


پروژه کاربرد پنوماتيک در مکانیک - دانلود فایلدانلود فایل پروژه کاربرد پنوماتيک در مکانیک پروژه کاربرد

دانلود فایل پروژه کاربرد پنوماتيک در مکانیک پروژه کاربرد پنوماتيک در مکانیک 81 صفحه بصورت وردفهرست مطالبفصل اول... 1آشنايي با پنوماتيک.... 1چکيده. 21-1- مقدمه. 31-2- تاريخچه مطالعاتي.. 41-2-1- آشنايي با پنوماتيک(نيوماتيک) 41-3- اجزاي تشکيل دهنده سيستم هاي نيوماتيکي: 81-4- پنوماتيك.... 91-5- تاريخچه پنوماتيک(نيوماتيک) 91-6- قطعات پنيوماتيك و اتصالات آن. 101-7- تعميرات و نگه داري سيستماي پنيوماتيك.... 101-8- امتيازات اصلي انرژي پنيوماتيك.... 111-9- معايب سيستم پنيوماتيك.... 121-10- نمونه اي از يک دستگاه پنوماتيک.... 121-11- لوله و اتصالات پنوماتيک هيدروليك.... 151-12- انواع هدايت كننده ها 151-13- ساختار شيلنگهاي هيدروليك.... 171-14- اتصالات... 171-14-1- اتصالات تمام فلزي.. 181-14-2- اتصالات نوع لبه دار مخروطي.. 181-14-3- اتصالات بدون لبه. 181-14-4- اتصالات نوع او رينگي.. 191-15- کنترل کننده ها و انجام دهنده ها 191-16- محاسبه قدرت جک از طرف بدون شافت... 201-17- محاسبه قدرت جک از طرف شافت دار. 201-18- توزيع هواي فشرده: 221-19-کنترل کننده ها و انجام دهنده ها 231-20- محاسبه قدرت جک از طرف بدون شافت... 241-21- محاسبه قدرت جک از طرف شافت دار. 241-22- امتيازات اصلي انرژي پنيوماتيك.... 241-23- معايب سيستم پنيوماتيك.... 251-24- سرگذشت پنوماتيک(نيوماتيک) 281-25- سيستم پنوماتيک و قطعات آن. 281-26- کاربرد پنوماتيک در صنعت... 291-27- کاربرد هيدروليک پنوماتيک در مکانيک.... 301-27-1- سيستمهاي انتقال قدرت هيدروستاتيك... 301-28- كاربرد پمپ ها در سيستم هاي هيدروليك.... 321-29- انواع پمپ هاي هيدروليک: 321-30-سيستم تعليق پنوماتيکي چيست؟. 341-31- آسانسور پنوماتيک، آسانسور خلاء يا آسانسور بادي.. 361-32- آسانسور بدون موتورخانه. 431-33- ويژگيها و مزيتهاي آسانسور MRL-. 431-34- سيستم هاي کششي آسانسورهاي هيدروليک: 44فصل دوم.. 48سيستم هاي پنوماتيکي به کار رفته. 482-1- عملکرد پنوماتيک و کيسه هواي خودرو. 492-2- سيستم هاي پنوماتيکي کنترل باد ماشين الات سنگين.. 522-3- سيستم پنوماتيک.... 612-4- ترمزهاي پنوماتيک 68منابع: 75 فهرست اشکال شکل (1) : نيروي ورودي.. 6شکل (2): نيروي ورودي مورد نياز. 6شکل(3) : نماي يک سيستم هيدروليکي.. 7شکل (4) : سيستم نيوماتيکي.. 8شکل (5): انواع لوله هاي فولادي.. 15شکل (6) : لوله هاي پلاستيكي.. 16شکل (7): شيلنگهاي هيدروليک.... 17شکل (8): اتصالات فلزي.. 18شکل (9): جک پنوماتيک.... 20شکل (10): جک پنوماتيک.... 24شکل (11): مدارهاي موتورهاي هيدروليكي.. 30شکل (12): آسانسور پنوماتيک در کم ترين فاصله موجود بين راه پله. 38شکل (13): چاه و آسانسور پنوماتيک.... 40شکل (14): يک نمونه پمپ آسانسور پنوماتيک.... 42شکل (15): اجزاء پمپ آسانسور خلاء. 42شکل(16): سيستم ترمز تريلر. 53شکل (17): تاير پنوماتيکي.. 55شکل (18): گرافيت هاي کربني و فولادي.. 56شکل (19): سيستم مرکزي باد تاير. 56شکل (20): سوپاپ هاي چرخ ايزوله. 57شکل(21): واحد کنترل پنوماتيکي.. 59شکل(22): مخزن هواي تريلر. 60شکل(23): انتهايي چرخ.. 60شکل(24): نمايي از موتور پنوماتيک.... 62شکل(25): قطعات پنوماتيکي.. 63شکل (26): قطعات نيوماتيکي.. 65شکل (27): نمايي از قطعات... 66شکل (28): پمپ هاي هيدروليک.... 67شکل(29): ترمزهاي پنوماتيک.... 68شکل (30): کمپرسور پنوماتيک.... 69شکل(31): مخزن کمرسور. 70شکل (32): دستگاه خشک کننده. 71شکل(33): سوپاپ... 72شکل (34): پدال ترمز. 72شکل (35): ترمز پنوماتيک.... 73شکل (36): لنت... 74 چکيدهدر اين پژوهش به بررسي کاربرد پنوماتيک در خودرو مي پردازيم. در فصل اول با پنوماتيک و علم مربوط به آن و کاربرد هاي مختلف آن مي پردازيم. اين فصل شامل مقدمه ، تاريخچه و بيان مطالب کلي از علم پنوماتيک مي باشد. در فصل دوم به بررسي پنوماتيک در قسمت هاي مختلف خودرو خواهيم پرداخت. نحوه عملکرد علم پنوماتيک را در قسمت هاي خودرو را مورد بررسي قرار مي دهيم.پنوماتيک ( نيوماتيک ) در زبان يوناني به معني باد يا نفس ميباشد , ولي در صنعت و فناوري امروز به معني استفاده از هواي فشرده براي انتقال انرژي است . بدين ترتيب که هوا به وسيله اي يک کمپرسور فشرده شده و در سيستم پنوماتيک که در پايين توضيح آن آمده مصرف ميشود . به علت مزاياي خواص مانند بازده بالا , قابل کنترل بودن , سادگي تعمير و نگهداري و .... باعث شده تا امروزه در صنعت رواج بسياري داشته باشد. کليدواژه: پنوماتيک ، هيدروليک ، خودرو ، مکانيک.1-1- مقدمهامروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و کنترل قدرت در تمام شاخه هاي صنعت رو به گسترش است. استفاده از قدرت سيال به دو شاخه مهم هيدروليک و نيوماتيک ( که جديدتر است ) تقسيم ميشود .[3]از نيوماتيک در مواردي که نيروهاي نسبتا پايين (حدود يک تن) و سرعت هاي حرکتي بالا مورد نياز باشد (مانند سيستمهايي که در قسمتهاي محرک رباتها بکار مي روند) استفاده ميکنند در صورتيکه کاربردهاي سيستمهاي هيدروليک عمدتا در مواردي است که قدرتهاي بالا و سرعت هاي کنترل شده دقيق مورد نظر باشد(مانند جک هاي هيدروليک ، ترمز و فرمان هيدروليک و...).حال اين سوال پيش ميايد که مزاياي يک سيستم هيدروليک يا نيوماتيک نسبت به ساير سيستمهاي مکانيکي يا الکتريکي چيست؟در جواب مي توان به موارد زير اشاره کرد:1.طراحي ساده 2.قابليت افزايش نيرو 3. سادگي و دقت کنترل4. انعطاف پذيري 5. راندمان بالا 6.اطميناندر سيستم هاي هيدروليک و نيوماتيک نسبت به ساير سيستمهاي مکانيکي قطعات محرک کمتري وجود دارد و ميتوان در هر نقطه به حرکتهاي خطي يا دوراني با قدرت بالا و کنترل مناسب دست يافت ، چون انتقال قدرت توسط جريان سيال پر فشار در خطوط انتقال (لوله ها و شيلنگ ها) صورت ميگيرد ولي در سيستمهاي مکانيکي ديگر براي انتقال قدرت از اجزايي مانند بادامک ، چرخ دنده ، گاردان ، اهرم ، کلاچ و... استفاده ميکنند. [5]در اين سيستمها ميتوان با اعمال نيروي کم به نيروي بالا و دقيق دست يافت همچنين ميتوان نيرو هاي بزرگ خروجي را با اعمال نيروي کمي (مانند بازو بسته کردن شيرها و ...) کنترل نمود.استفاده از شيلنگ هاي انعطاف پذير ، سيستم هاي هيدروليک و نيوماتيک را به سيستمهاي انعطاف پذيري تبديل ميکند که در آنها از محدوديتهاي مکاني که براي نصب سيستمهاي ديگر به چشم مي خورد خبري نيست. سيستم هاي هيدروليک و نيوماتيک به خاطر اصطکاک کم و هزينه پايين از راندمان بالايي برخوردار هستند همچنين با استفاده از شيرهاي اطمينان و سوئيچهاي فشاري و حرارتي ميتوان سيستمي مقاوم در برابر بارهاي ناگهاني ، حرارت يا فشار بيش از حد ساخت که نشان از اطمينان بالاي اين سيستمها دارد.[3] 1-2- تاريخچه مطالعاتي 1-2-1- آشنايي با پنوماتيک(نيوماتيک)پنيوماتيك يكي از انواع انرژي هايي است كه در حال حاضر از آن استفاده وافر در انواع صنايع مي شود و مي توان گفت امروزه كمتركارخانجات يا مراكز صنعتي را مي توان ديد كه از پنيوماتيك استفاده نكند و در قرن حاضر يكي از انواع انرژي هاي اثبات شده اي است كه بشر با اتكا به آن راه صنعت را مي پيمايد.پنيوما در زبان يوناني يعني تنفس باد و پنيوماتيك علمي است كه در مورد حركات و وقايع هوا صحبت مي كند امروزه پنيوماتيك در بين صنعتگران به عنوان انرژي بسيار تميز و كم خطر و ارزان مشهور است و از آن استفاده وافر مي كنند.خواص اصلي انرژي پنوماتيک به شرح زير است:عامل اصلي كاركرد سيستم پنيوماتيك هواست و هوا در همه جاي روي زمين به وفور وجود دارد.هواي فشرده را مي توان از طريق لوله كشي به نقاط مختلف كارخانه يا مراكز صنعتي جهت كاركرد سيستم هاي پنيوماتيك هدايت كرد.هواي فشرده را مي توان در مخازن مخصوص انباشته و آن را انتقال داد يعني هميشه احتياج به كمپرسور نيست و مي توان از سيستم پنيوماتيك در مكان هايي كه امكان نصب كمپرسور وجود ندارد نيز استفاده نمود.افزايش و كاهش دما اثرات مخرب و سوئي بر روي سيستم پنيوماتيك ندارد و نوسانات حرارتي از عملكرد سيستم جلوگير ي نمي كند.هواي فشرده خطر انفجار و آتش سوزي ندارد به اين دليل تاسيسات حفاظتي نياز نيست.قطعات پنيوماتيك و اتصالات آن نسبتا ً ارزان و از نظر ساختماني قطعاتي ساده هستند لذا تعميرات آنها راحت تر از سيستم هاي مشابه نظير هيدروليك مي باشد.هواي فشرده نسبت به روغن هيدروليك مورد مصرف در هيدروليك تميز تر است و به دليل اين تميزي از سيستم پنيوماتيك در صنايع دارويي و نظاير آن استفاده مي شود . [4]سرعت حركت سيلندر هاي عمل كننده با هواي فشرده در حدود 1 الي 2 متر در ثانيه است و در موارد خاصي به 3 متردر ثانيه مي رسد كه اين سرعت در صنايع قابل قبول است و بسياري ازعمليات صنعتي را مي تواند عهده دار شود.عوامل سرعت و نيرو در سيستم پنيوماتيك قابل كنترل و تنظيم است .عناصر پنيوماتيك در مقابل بار اضافه مقاوم بوده و به آنها صدمه وارد نمي شود مگر اينكه افزايش بار سبب توقف آنها گردد .تعميرات و نگه داري سيستماي پنيوماتيك بسيار كم خطر است زيرا در انرژي هاي قابل مقايسه نظير برق خطر جاني و آتش سوزي و در هيدروليك انفجار و جاني وجود دارد اما در پنيوماتيك خطر جاني به صورت جدي وجود ندارد وآتش سوزي اصلا ً وجود ندارد و بدين دليل در صنايع جنگ افزارسازي از سيستم تمام پنيوماتيك استفاده مي شود .معايب سيستم پنيوماتيك به شرح زير است:چون سيال اصلي مورد استفاده در سيستم پنيوماتيك هواي فشرده و جهت تهيه هواي فشرده بايد با كمپرسور آن را فشرده كرد همراه هواي فشرده شده مقداري رطوبت وناخالصي هوا ومواد آئروسل وارد سيستم شده و سبب برخي خرابي در قطعات مي شود لذا بايد جهت تهيه هواي فشرده فيلتراسيون مناسب استفاده نمود .هزينه استفاده از هواي فشرده تا حد معيني اقتصادي مي باشد و اين ميزان تا وقتي است كه فشار هوا برابر 7 بار و نيروي حاصله با توجه به طول كورس و سرعت حداكثر بين 20000 تا 30000 نيوتن مي باشد .به طور خلاصه مي توان گفت كه جهت قدرت هاي فوق العاده زياد مقرون به صرفه تر است از نيروي هيدروليك استفاده شود .هواي مصرف شده در سيستم پنيوماتيك در هنگام تخليه از سيستم داراي صداي زيادي است كه اين مسئله نياز به كاربرد صدا خفه كن را الزامي مي كند.به علت تراكم پذيري هوا به خصوص در سيلندر هاي پنيوماتيكي كه زير بار قرار دارند امكان ايجاد سرعت ثابت و يكنواخت وجود ندارد كه اين مسئله از معايب پنيوماتيك به شمار مي رود اما قابل ذكر است كه اخيرا ً يك نوع سيلندر كه بجاي شفت سيلندر از نوار لاستيكي استفاده مي كند ساخته شده است كه اين عيب را بر طرف مي كنند .به طور كلي در مقايسه مزايا و معايب پنيوماتيك مي توان گفت با توجه به مزاياي بسيار نسبت به معايب كمتر مي توان از پنيوماتيك بعنوان يك انرژي شايسته در صنايع استفاده كرد به خصوص با توجه به مزيت تميزي سيستم تعمير و نگه داري راحت تر ، نداشتن خطر جاني جهت پرسنل عملياتي و تعميراتي در سيستم كه در سيستم هاي ديگر نظير الكتريك و هيدروليك وجود ندارد ضمنا ٌ اين سيستم بي همتاست و گاهي فقط از اين سيستم در جهت عمليات توليدي بايد استفاده شود نظير : صنايع غذايي ، دارويي ، جنگ افزار كه حتما ً عمليات توليدي توسط سيستم پنيوماتيك انجام مي پذيرد.[9] اکنون که به مزاياي سيستم هاي هيدروليک و نيوماتيک پي برديم به توضيح ساده اي در مورد طرز کار اين سيستمها خواهيم پرداخت. براي انتقال قدرت به يک سيال تحت فشار (تراکم پذير يا تراکم ناپذير) احتياج داريم که توسط پمپ هاي هيدروليک ميتوان نيروي مکانيکي را تبديل به قدرت سيال تحت فشار نمود. مرحله بعد انتقال نيرو به نقطه دلخواه است که اين وظيفه را لوله ها، شيلنگ ها و بست ها به عهده ميگيرند .بعد از کنترل فشار و تعيين جهت جريان توسط شيرها سيال تحت فشار به سمت عملگرها (سيلندرها يا موتور هاي هيدروليک ) هدايت ميشوند تا قدرت سيال به نيروي مکانيکي مورد نياز(به صورت خطي يا دوراني ) تبديل شود.اساس کار تمام سيستم هاي هيدروليکي و نيوماتيکي بر قانون پاسکال استوار است.قانون پاسکال:فشار سرتاسر سيال در حال سکون يکسان است .(با صرف نظر از وزن سيال)
در هر لحظه فشار استاتيکي در تمام جهات يکسان است.
فشار سيال در تماس با سطوح بصورت عمودي وارد ميگردد.
همانطور که در شکل 1 مي بينيد يک نيروي ورودي نيوتني ميتواند نيروي مورد نياز چهار سيلندر ديگر را تامين کند.

کاربرد پنوماتیک در مکانیک


پنوماتیک


پروژه مکانیک


هیدرولیک و پنوماتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


درمان کولیت روده

دانلود پاورپوینت ذخيره‌سازي انرژي در معماری سنتی

دانلود پاورپوینت ذخيره‌سازي انرژي در معماری سنتی

حذف FRP گوشی S8 plus و S8 تا اخرین باینری 2019 مدل G955 و G950

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-J530Y ورژن J530YDXU1AQF4 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

تحقیق درباره رياضيدانان مسلمان

نمایش سولوشن مشکل کاناکتور باتری گوشی سامسونگ g530h

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G3815 ورژن G3815XXUCNH1 اندروید 4.2.2 با لینک مستقیم

ارزیابی و تحلیل الزامات حقوقی سرمایه گذاری خارجی

دانلود پاورپوینت روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی - 110 اسلاید