دانلود فایل


دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی

دانلود فایل دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی در32 اسلاید پاورپوینت 1 موتور L3 ( 1800CC): شماره فني : YG20249822اين موتور مدل پايه خانواده موتورهاي XU7 مي باشد و سيستم مديريت
( EMS ) آن توسط شركت Valeo تامين مي گردد . ( نماينده شركت Valeo در ايران شركت EMS CO مي باشد . ) در اين موتور ريل سوخت و منيفولد يكپارچه هستند و انژكتورهاي آن از نوع تغذيه جانبي ( ( SIDE FEED مي باشد . فشار سوخت در ريل سوخت توسط رگلاتور سوخت تنظيم مي شود و داراي شلنگ برگشت سوخت به باك مي باشد . سيستم سوخت رساني اين موتور نيمه ترتيبي ( Semi Sequential) مي باشد .شلنگ هاي بخار روغن از ميان منيفولد عبور مي كند و يك عدد كويل دوبل دارد .اين موتور روي خودروهاي سمند ، پژو 405 و پارس مونتاژ مي شود . ( در حال حاضر ميزان توليد اين مدل بسيار كم مي باشد . ) 2 موتور L3 طرح كروز ( 1800CC) : شماره فني : YG20249838كليه مشخصات اين موتور شبيه موتور L3 معمولي است فقط درام گاز آن از نوع كروز كنترل مي باشد .سيستم مديريت ( EMS ) آن توسط شركت Valeo تامين مي گردد . ( نماينده شركت Valeo در ايران شركت EMS CO مي باشد . )در اين موتور ريل سوخت و منيفولد يكپارچه هستند و انژكتورهاي ان از نوع تغذيه جانبي (SIDE FEED ) مي باشد . فشار سوخت در ريل سوخت توسط رگلاتور سوخت تنظيم مي شود و داراي شلنگ برگشت سوخت به باك مي باشد . سيستم سوخت رساني اين موتور نيمه ترتيبي ( Semi Sequential ) مي باشد .شلنگ هاي بخار روغن از ميان منيفولد عبور مي كند و يك عدد كويل دوبل دارد .اين موتور فقط روي خودرو پارس و بصورت آپشن مونتاژ مي شود . 3 موتور IP16 ( 1600CC) : شماره فني : 1000061 موتور L3 با شماره فني YG20249822 موتور پايه اين طرح مي باشد كه با ايجاد تغييراتي در طرح بلوك سيلندر موتور L3 ، موتور IP16 طراحي شده است .سيستم مديريت ( EMS ) اين موتور توسط شركت Valeo تامين مي گردد . تفاوت اين موتور با موتور L3 در حجم موتور مي باشد كه با كم شدن ارتفاع بوش پيستون و كورس حركت ميل لنگ نسبت به موتور L3 حجم موتور در مدل IP16 از 1800CCبه 1600 CC تقليل يافت ولي سيستم سوخت رساني موتور IP16 و همانند موتور L3 مي باشد . * با توجه به اينكه طرح بلوك سيلندر در موتورهاي L3 و ILC يكسان است ، بدليل عدم توليد منيفولدهاي موتور L3 براي توليد تعدادي از موتورهاي IP16 از منيفولد طرح ILC نيز استفاده شده است . 4 موتورپژو ILC [ Intermediate Low Cost ]( 1800CC) : شماره فني : YG20249836پروژه موتور ILC در راستاي كاهش هزينه توليد و ارتقاء عملكرد موتور L3 اجرا شده است و مدل بهبود يافته آن مي باشد . سيستم مديريت ( EMS ) اين موتور توسط شركت Valeo تامين مي گردد . در اين موتور رگلاتور سوخت از انتهاي ريل سوخت و همچنين شلنگ برگشت سوخت حذف شده و فشار سوخت توسط پمپ بنزين كنترل مي شود. ( محل خروج سوخت در انتهاي ريل سوخت كور شده است .) ريل سوخت و منيفولد يكپارچه هستند و انژكتورهاي ان از نوع تغذيه جانبي ( SIDE FEED ) مي باشند . سيستم سوخت رساني اين موتور نيمه ترتيبي ( Semi Sequential ) مي باشد .سنسورهاي دما و فشار هوا حذف شده و بجاي آن فقط يك سنسور ( TMAP ) روي منيفولد سوخت نصب شده كه عمل اندازه گيري دما و فشار هواي ورودي را انجام مي دهد . شلنگ هاي بخار روغن از ميان منيفولد عبور مي كند و يك عدد كويل دوبل دارد .اين موتور روي خودروهاي پژو 405 و پارس مونتاژ مي شود .5 موتور پژو SLC [ Super Low Cost ]( 1800CC) : شماره فني : YG20249835 پروژه موتور SLC در راستاي كاهش هزينه توليد و ارتقاء سطح كيفي موتور ILC اجرا شده است و مدل بهبود يافته آن مي باشد . سيستم مديريت ( EMS ) اين موتور توسط شركت Valeo تامين مي گردد . در اين موتور رگلاتور سوخت از انتهاي ريل سوخت ، و همچنين شلنگ برگشت سوخت حذف شده و فشار سوخت توسط پمپ بنزين كنترل مي شود . طرح منيفولد سوخت تغيير كرده و ريل سوخت از منيفولد جدا شده است و توسط پيچ روي منيفولد نصب مي گردد .سيستم پاشش سوخت بصورت ترتيبي كامل( Sequential Full) و بوسيله تغيير برنامه نرم افزاري ECU و بدون استفاده از سنسور ميل بادامك انجام مي گيرد . انژكتورهاي آن از نسل تكنولوژي جديد و نوع تغذيه از بالا ( TOP FEED ) مي باشند . سنسورهاي دما و فشار هوا حذف شده و بجاي آن فقط يك سنسور( TMAP ) روي منيفولد سوخت نصب شده كه عمل اندازه گيري دما و فشار هواي ورودي را انجام مي دهد . شلنگ خلاء بوستر تبديل به لوله شده و اتصال آن از نوع Quick Connector شده است . شلنگ هاي بخار روغن از ميان منيفولد عبور مي كند و يك عدد كويل دوبل دارد .اين موتور روي خودروهاي پژو 405و پارس مونتاژ مي شود ........................................ دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی,فهرست موتورهای ایکس یو7با سوخت بنزین,مکانیک خودرو,بررسی موتور خودرو

دانلود پروژه موتورهای پژو وسیستم سوخت رسانی


فهرست موتورهای ایکس یو7با سوخت بنزین


مکانیک خودرو


بررسی موتور خودرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه