دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پایستگی اندازه حرکت (تکانه) خطی در فیزیک هالیدی 1 در 25 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پایستگی اندازه حرکت

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پایستگی اندازه حرکت (تکانه) خطی در فیزیک هالیدی 1 در 25 اسلاید قانون بقای اندازه حرکت خطی بیان می کند که اگر نیرو یا برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد، اندازه حرکت خطی آن مقداری ثابت خواهد بود. اطلاعات اولیهاندازه حرکت خطی یا تکانه خطی یک ذره به وسیله بردار نشان می شود که مقدار آن با حاصل ضرب جرم ذره (m) ، در سرعت آن (V) برابر است. چون سرعت ذره یک کمیت برداری بوده و جرم آن یک کمیت اسکالر است، لذا اندازه حرکت خطی یک کمیت برداری خواهد بود. آهنگ تغییرات اندازه حرکت خطی با نیروی وارد بر ذره برابر است. بنابراین اگر بر جسمی هیچ نیرویی وارد نشود و یا نیروهای وارد بر ذره به گونه ای باشند که برآیند آنها صفر باشد، در این صورت آهنگ تغییرات اندازه حرکت خطی نسبت به زمان صفر خواهد بود، لذا اندازه حرکت خطی مقداری ثابت خواهد بود. در این حالت اصطلاحا گفته می شود که اندازه حرکت خطی بقا دارد، یا پایسته است. اهمیت قوانین بقااهیت نظری و علمی پایستگی یا قوانین بقا در فیزیک بسیار زیاد است، چون این اصول همگانی و ساده هستند. این اصول را می توان به این صورت خلاصه کرد که: هنگام تغییر هر دستگاه ، یکی از جنبه های آن بدون تغییر می ماند. اگر ناظرهای مختلفی که هر کدام در چارچوب مرجع خود قرار دارند، یک دستگاه در حال حرکت را مشاهده کنند، همه اتفاق نظر خواهند داشت که قوانین بقا در مورد آنها صادق است. به عنوان مثال ، در مورد پاستگی تکانه خطی ، ناظرهای واقع در چارچوبهای مختلف ، مقادیر متفاوتی به تکانه خطی نسبت می دهند، اما همه آنها با این فرض که برآیند نیروهای وارد بر دستگاه صفر است، قبول دارند که هنگام حرکت ذرات تشکیل دهنده دستگاه ، مقدار تکانه خطی اندازه گیری شده در دستگاه خودشان بدون تغییر باقی می ماند. مفهوم بقای اندازه خطیوقتی که گفته می شود اندازه حرکت خطی مقداری ثابت است، با توجه به اینکه اندازه حرکت خطی کمیتی برداری است، لذا از ثابت بودن اندازه خطی سه شرط حاصل می شود. در صورتی که قانون بقای انرژی برای حرکت یک دستگاه فقط یک شرط در اختیار ما قرار می دهد، چون انرژی یک کمیت نرده ای است. گسترده عمل قانون بقای اندازه حرکت خطیقانون بقای اندازه حرکت خطی حتی در فیزیک اتمی و هسته ای نیز صادق است. هرچند در آن محدوده ، مکانیک نیوتنی معتبر نیست، لذا قانون بقای تکانه خطی باید اساسی تراز قوانین نیوتن باشد و لذا برای بدست آوردن آن باید فرض هایی قویتر از آنچه لازم است، باید به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد. این امر حتی در چارچوب مکانیک کلاسیک نیز صادق است. نقش قانون سوم نیوتن در محاسبه قانون بقای تکانه خطیقانون سوم نیوتن این فرض را که مجموعه نیروهای داخلی وارد بر تمام ذرات صفر است، توجیه می کند، اما گفتن این مطلب که نیروهای داخلی در قسمتی از جسم ناشی از زوج نیروهای مساوی و مخالف میان زوج اتمهای مختلف است، تا حدی ساختگی به نظر می رسد. این نیروهای داخلی در واقع نیروهای چند جانبه ای هستند که نه تنها به فاصله نسبی اتمها و سمت گیری آنها در فضا ، بلکه به وضعیت و سمت گیری اتمهای مجاور نیز بستگی دارند. اگر اثبات فرض ما بدون استفاده از قانون سوم نیوتن امکان پذیر بود، قانون پایستگی تکانه به اعتبار قانون سوم حرکت بستگی پیدا نمی کرد. کاربرد قانون پایستگی تکانه خطییکی از بارزترین کابردهای قانون پایستگی تکانه خطی در بررسی حرکت پرتابی با فرض صفر بودن نیروی مقاومت هواست. به عنوان مثال ، گلوله ای را در نظر بگیرید که یک مسیر سهموی را در فضا می پیماید. در حین حرکت ، گلوله ناگهان منفجر می شود. اگر بخواهیم این نوع حرکت را بدون استفاده از قانون بقای تکانه حل کنیم، بسیار مشکل خواهد بود.

کاربرد دیگر قانون بقای تکانه خطی در تشریح مسائل برخورد است. هنگامی که دو ذره با یکدیگر برخورد می کنند، چون برآیند نیروهای وارد بر سیستم صفر است، لذا اندازه حرکت خطی بقا خواهد داشت. فهرست مطالب:مرکز جرممکان مرکز جرم در حالت ساده سیستم شامل دو ذرهمکان مرکز جرم اگر n ذره به جرمهای mn, ..... ,m2 ,m1 روی یک خط راست داشته باشیماگر ذرات در سه بعد توزیع شده باشندبردار مکان ذرات و مرکز جرمجسم صلبحرکت مرکز جرمتکانه خطی یک ذرهتکانه خطی یک دستگاه ذراتپایستگی تکانه خطیبعضی کاربرد های اصل پایستگی تکانهمثال ها

تکانه


اندازه


حرکت


خطی


پایستگی


مرکز


جرم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت

پاورپوینت آماده; آشنايي با نماتد مركبات و راههاي پيشگيري از بروز بيماري در مرکبات

وکتور قاب گل سیاه و سفید 30

پاورپوینت با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت

پاورپوینت با موضوع مدیریت زمان و اصول آن

مطالعات اجتماعی-جمعیتی شهر رامسر

دانلود کارت و برچسب لایه باز

پروژه کارآموزی- تاثیر آب و هوا در ساختمان سازی و روش های مقابله با آن در ساختمان سازی در قالب ورد-doc

نقش اخلاق در حسابداری و چالشهای پیش روی

دانلود 6 طرح وکتور گره چینی - کد 7003